Velkommen til Bli inspirert!

Thursday 26 October

«For meg er musikk noe som gjør noe med meg, noe som kan sette meg i en stemning, eller få meg til å føle noe helt spesielt. Det er fantastisk å høre musikk som gjør at hårene på armene reiser seg.

På Bli inspirert! håper jeg at du skal få høre musikk som gjør noe med deg!» Orkesterpedagog Rune Hannisdal forteller om Bli inspirert med Bergen Filharmoniske Orkester, vårt skoleprosjekt for 6. trinn.