Craig Farr: Alrekr – The Towering

Recorded in Grieghallen on 30 April 2020

Den bergensbaserte slagverkeren og komponisten Craig Farrs verk, Alrekr – The Towering, ble bestilt av Bergen Filharmoniske Orkester som del av det omfattende bestillingsprogrammet OPUS 250 i forbindelse med 250-årsjubileet. 

Tittelen på verket henspiller på et av Bergens syv fjell – Ulriken. Navnet kommer trolig fra det norrøne Alrekr, som betyr ‘ruvende’. Farr har dedikert verket til Peter Kates, slagverker i Bergen Filharmoniske Orkester, og tidligere gruppeleder for slagverkgruppen i orkesteret. Craig Farr studerte med Kates på Griegakademiet og medvirker ofte på Bergen Filharmoniske Orkesterts konserter.

Verket er komponert med støtte fra Komponistenes vederlagsfond, Kulturfondet og TONO.