Opptak fra 22. apr 2022

Rebecka Sofia Ahvenniemi: Un Palestrina congelato ritrovato nel cassonetto

Revitalisert Palestrina

Rebecka Ahvenniemi har i verket «En frossen Palestrina funnet i søppeldunken» tatt utgangspunkt i at han ikke bare er en komponist med betydelige sakrale korverk på samvittigheten, men også at Palestrina som komposisjonsstil fortsatt er et begrep. Mannen som har fått æren for å ha ryddet opp i det polyfone kaoset som oppstod i katolsk kirkemusikk på 1500-tallet, studeres enda ivrig på verdens musikkonservatorier.

Ahvenniemi sier selv at «i våre dager behandles ofte musikk som en vare, og gammel musikk, så som Palestrina, blir fort et produkt; et sentimentalt ekko fra fortiden, konsumert av lytterne. Dybden og historien står i fare, og dette er grunnen til at jeg søker etter Palestrina «i søppeldunken.»

I kveldens verk «gjenopplives» Palestrina av et symfoniorkester forsterket av piano, noe som i seg selv muligens bidrar til en følelse av forskyvning: menneskestemmen er erstattet av orkesterets instrumenter, og det rituelle og religiøse viker for det autonomt musikalske. Men, som Ahvenniemi påpeker, «orkesterets kvaliteter kan gi rom for meditasjon, og en dialog med tidlig polyfon musikk.»

Frode Skag Storheim (Copyright). Teksten må ikke reproduseres uten tillatelse.